Složení výboru

Předseda: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Místopředseda: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Místropředseda: prim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

Vědecký sekretář: MUDr. Jan Rosa

Pokladník: MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Člen výboru: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Člen výboru: prim. MUDr. František Šenk

Člen výboru: doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

Člen výboru: doc. MUDr Vít Zikán, Ph.D.

Čestný člen výboru: prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Předseda revizní komise: doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Člen revizní komise: MUDr. Ladislav Bortlík

Člen revizní komise: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.