Složení výboru

Předseda: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

 • Osteocentrum FN
 • Sokolská 581
 • 500 05, Hradec Králové
 • +420 495 832 129
 • +420 495 832 003
 • palicka@lfhk.cuni.cz

Místopředseda: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

 • Klinika dětí a dorostu 3.LF a FN, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Šrobárova 50
 • 100 34, Praha 10
 • +420 267 162 561
 • milan.bayer@fnkv.cz

Vědecký sekretář: MUDr. Jan Rosa

Pokladník: MUDr. Petr Kasalický, CSc.

Člen výboru: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

 • III. Interní klinika LF PU
 • Pavlova 6
 • 772 00, Olomouc
 • +420 585 853 374
 • horakp@fnol.cz

Člen výboru: prim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

Člen výboru: prim. MUDr. František Šenk

 • Osteologické centrum kraje Vysočina, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
 • Husova 2624
 • 580 01, Havlíčkův Brod
 • +420 569 472 551
 • fsenk@seznam.cz

Člen výboru: doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

 • Oddělení Klinická osteologie II. interní klinika, Osteocentrum
 • Edvarda Beneše 13
 • 305 99, Plzeň
 • +420 377 402 912
 • +420 377 402 540
 • vyskocil@fnplzen.cz

Člen výboru: doc. MUDr Vít Zikán, Ph.D.

 • Osteocentrum, III.interní klinika 1.LF a VFN
 • U nemocnice 1
 • 128 08, Praha 2
 • +420 224 969 285
 • vit.zikan@vfn.cz

Čestný člen výboru: prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

 • III. interní klinika 1.LF a VFN
 • U nemocnice 1
 • 128 00, Praha 2
 • +420 224 962 954
 • petr.broulik@vfn.cz

Předseda revizní komise: doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Člen revizní komise: MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.

 • Interní klininka I.LF a UVN Praha, Osteocentrum
 • U vojenské nemocnice 1200
 • 169 02, Praha 6
 • +420 973 202 878
 • jiri.jensovsky@uvn.cz

Čestný člen výboru: MUDr. Vít Kuba