Historie

O historii Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS)

První osteologický seminář se konal 2.2.1970 ve Výzkumném ústavu chorob revmatických v Praze. Seminářů a později workshopů s postupně narůstající účastí i zahraničních autorů bylo uspořádáno okolo 115. Iniciátorem a duší těchto akcí byl doc. MUDr. Stanislav Havelka, CSc, který spolu se skupinou dalších odborníků posléze usiloval o vznik samostatné osteologické společnosti.

Na základě pracovní skupiny pro osteoartrózu vznikla v říjnu 1986 osteoartrotická sekce Čs. revmatologické společnosti. Díky členství v European Society of  Osteoarthrology byla také členem EULAR. Tuto sekci v roce 1991 přijala European Foundation for Osteoporosis (EFFO) jako jedinou sekci mezi samostatnými odbornými společnostmi, pod názvem Section of Metabolic Skeletal Disease, Czechoslovac Society for Rheumatology. V důsledku politických změn v našem státě posléze z této složky vznikly dvě dceřinné –  česká a slovenská.

Česká sekce posílá 27. března 1995 předsednictvu České lékařské společnosti JEP návrh na ustanovení samostatné Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP. Návrh je přijat 2. května 1995. Nová společnost byla koncipována jako vysloveně interdisciplinární. Plénum ČLS JEP posléze přijímá SMOS jako nového člena 20. listopadu 1996. Odborné akce mezitím SMOS zahájila konferencí s mezinárodní účastí v Praze již v březnu 1996. Od téhož roku také vycházel čtvrtletník Osteologický bulletin.

SMOS ČLS JEP od počátku intenzivně spolupracovala se světem. Od založení mezinárodní organizace IOF (International Osteoporosis Foundation) je jejím řádným členem a má své zástupce ve výborech IOF (Board of National Societies, Board of Scientific Advisors).

Hned v následném roce po svém založení SMOS spolupořádala sympozium o osteoporóze v Piešťanech a následně v Praze, kde také zajišťovala podzimní denzitometrický kurz. Podílela se i na organizaci populárních PIPERS (Prague International Pediatric Rheumatology Sympozium). Již za třičtvrtě roku po svém založení měla SMOS 144 členů a další přibývali. Po upevnění nikdy zcela nezpřetrhaných kontaktů se slovenskými kolegy sdruženými v SOMOK (Společnosti pre osteoporózu a  metabolické ochorenia kostí) bylo domluveno pořádání osteologických kongresů s mezinárodní účastí střídavě v Čechách a na Slovensku. V roce 2019 se tak koná již 22. společný kongres. Začala také tradice opakovaných setkání v Plzni – Celostátní konference Sekundární osteoporóza, kterou nyní připravujeme jednou za dva roky, vždy když je společný kongres situován na Slovensko.

Prvním předsedou SMOS JEP byl prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc (v letech 1995-1997),  v listopadu 1997 byl zvolen předsedou tehdejší doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc, místopředsedou se stal prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc a vědeckým sekretářem MUDr. Milan Bayer, CSc. Volby pak probíhaly každé čtyři roky v souladu s pravidly ČLS JEP. Řada členů výboru společnosti ve své práci ani po letech nepolevuje a aktivně zde působí dosud.

SMOS je odbornou veřejností od počátku chápána jako integrující společnost pro oblast metabolických onemocnění skeletu a především osteoporózy, která se pro společnost stala ze zdravotního, sociálního i ekonomického hlediska  závažným problémem. SMOS se podílí na  tvorbě
standardů péče v této oblasti a vyjadřuje se v rámci algoritmů léčby k současným možnostem diagnostiky a terapie osteoporózy a metabolických onemocnění skeletu v našem státě. Zástupci SMOS se účastní řady jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR, plátci zdravotní péče, ČLK  a ostatními odbornými společnostmi. Díky úsilí výboru SMOS je od roku 2011 možné v České republice získat postgraduální specializaci v oboru Klinická osteologie.