Aktuality

Národní radiologický standard pro kostní denzitometrii

MZ ČR vydalo ve svém věstníků Národní radiologický standard pro kostní denzitometrii (dostupný zde), který specifikuje technické i personální požadavky pro DXA kostní denzitometrii. V souladu s tímto NRS, místními podmínkami a aktuální legislativou by každé pracoviště provozující DXA mělo do jednoho roku připravit svůj Místní radiologický standard pro DXA.

Aktuální akce katedry klinické osteologie IPVZ

Aktuální akce katedry klinické osteologie IPVZ můžete najít na stránkách odkazu zde.

Program časného záchytu osteoporózy v ČR

VZP spolu se SMOS ČLS JEP, Sdružením praktických lékařů ČR a Sdružením soukromých gynekologů ČR zahajuje od 1. 4. 2023 pro své smluvní partnery projekt Populační program časného záchytu osteoporozy v ČR. Podrobné informace lze nalézt v metodice zde (aktualizováno 1. 6. 2024).

Novelizace výkonu 89312 v Seznamu zdravotních výkonů

Na základě předběžných jednání a nově populačního programu časného záchytu osteoporózy navrhl výbor SMOS změny ve výkonu kostní denzitometrie (popsané v tomto dokumentu), které byly schváleny. Aktuální znění výkonu je k dispozici na stránkách ministerstva zdravotnictví.
Stručné změny:

  • rozšíření sdílených odborností o všeobecného praktického lékaře /001/ a gynekologie a porodnictví /603/, revmatologii /109/ a geriatrii (106),
  • aktualizován popis výkonu, především jaké lokality a počet se provádí - základem jsou 3 lokality, tedy výkon se vykáže 3x, teprve, pokud nelze, tak 2x či méně,
  • upřesněny požadavky na vzdělání lékařů provádějících popisy a zdravotních sester provádějících vyšetření.
V aktuálním znění se dosud nezohlednila změna kvalifikace DXA operátorů z S3 na S2, která bude platná od začátku roku 2025, ale v zápisu z jednání Komise pro zdravotní výkony MZdČR je uvedeno, že do té doby bude tato změna akceptována.

Ocenění profesora Broulíka

S potěšením si dovolujeme odborné veřejnosti oznámit, že dne 27. 4. 2023 byl jeden z našich předních endokrinologů a osteologů, pan prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc, vyznamenán stříbrnou medailí University Karlovy.
Srdečně gratulujeme
kolegové a přátelé z výboru SMOS

FRAX

Pro kalkulaci rizika zlomenin v rámci Populačního programu včasného záchytu osteoporozy VZP je třeba použít kalkulátor FRAX.

Akreditovaná pracoviště pro klinickou osteologii

Seznam akreditovaných pracovišť pro klinickou osteologii lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Vzdělávací program v klinické osteologii

Ministerstvo zdravotnictví vydalo věštník pro rok 2021. Nový vzdělávací program v klinické osteologii lze nalézt na stranách 113 - 126.

Volby do výboru a kontrolní komise

V březnu a dubnu 2022 proběhly volby do výboru a kontrolní komise SMOS pro nové funkční období 2022 - 2026. Zápis z voleb je k dispozici zde.
Následně uvnitř výboru a kontrolní komise proběhly volby funkcionářů. Aktuální seznam funkcionářů lze najít na stránce O nás -> Složení výboru.

Seznam a mapa DXA pracovišť

Na našich stránkách byla spuštěna mapa DXA pracovišť. Byla oslovena všechna pracoviště s DXA denzitometrem, o kterých má výbor SMOS povědomí. Pracoviště, která vyplnila dotazník s příslušnými údaji, byla zařazena do mapy. V mapě lze hledat pracoviště pomocí pohybu po mapě či aplikací filtrů pod mapou. Pracoviště, která v mapě nejsou a chtějí být či chtějí opravu některých údajů, mohou kontaktovat člena výboru SMOS odpovědného za tuto mapu (MUDr. Kasalického) na adrese kasalickyp@affidea-praha.cz. Mapa není podporována starším prohlížečem Internet Explorer.

20. 10. - Světový den osteoporózy

Rozhovor s prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc. ke Světovému dni osteoporózy pro ČT lze nalézt v archivu ČT . Další informace k tomuto dni lze nalézt na stránkách worldosteoporosisday.org.

FLS OSTEO - Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Veřejná soutěž na výběr osteologických center ve vybraných částech (epidemiologicky relevantních oblastech) stále probíhá a současně děkujeme všem těm, kteří se do soutěže již přihlásili a podpořili tím celý projekt.

Archiv

XV. Celostátní konference Sekundární osteoporóza

Ve dnech 10 - 11. května 2024 se bude v Plzni konat celostátní konference s názvem Sekundární osteoporóza. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách akce https://osteoplzen2024.bpp.cz/.

Stanovisko SMOS k technické specifikaci DXA přístrojů

Společnost pro metabolické onemocnění skeletu vydala stanovisko k technické specifikaci celotělových denzitometrů a je k nahlédnutí zde.

IPVZ kurz celotělové kostní denzitometrie pro lékaře, Olomouc, 23. 9. 2023

IPVZ ve spolupráci se SMOS vypisuje kurz pro lékaře věnovaný DXA kostní denzitometrii. konaný v Olomouci dne 23. 9. 2023. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách kurzu.

Bone Academy 2023

Ve dnech 7. 6. 2023 a 8. 6. 2023 se uskuteční seminář Bone Academy 2023. Odborný program a pozvánka je dostupná na tomto odkaze.

Předatestační kurz v klinické osteologii

Ve dnech 29. 5. 2023 - 2. 6. 2023 se bude konat předatestační kurz v klinické osteologii určený pro lékaře v přípravě k atestaci v nástavbovém oboru klinická osteologie a ostatní zájemce o obor klinická osteologie. Detailní informace o akci a přihláška je k dispozici na webu akce.

Bone Academy 2022

Dne 20. 10. 2022 se konal seminář Bone Academy 2022. Odborný program je dostupný zde a videozáznamy je možno nově zhlédnout na tomto odkaze.

28. Kubátův den

Dne 25. 3. 2023 od 9:00 do 17:00 se bude konat symposium 28. Kubátův den na téma ORTOPEDICKÁ PROTETIKA – MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE ADAPTACE A KOMPENZACE 2023. Akce je možné se zúčastnit prezenčně i formou online přenosu z Lékařského domu v Praze 2, Sokolovská 31. Podrobný program lze nalézt zde.

9 - 11. 9. 2021 - Kongres českých a slovenských osteologů

Ve dnech 9 - 11. 9. 2021 se bude v Hradci Králové konat kongres českých a slovenských osteologů. Pozvánka i více informací jsou uvedeny na webových stránkách akce.

Bone Academy 2021

Dne 21. 4. 2021 se bude konat webinář Bone Academy 2021. Na akci je potřeba se registrovat na tomto odkazu. Odborný program a pozvánka je dostupná zde

Kurz Klinická osteologie společně společně s kurzem klinické osteologie se zaměřením na dětské lékařství

Kurz je určen pro lékaře v přípravě k atestaci v nástavbovém oboru klinická osteologie a ostatní zájemce o obor klinická osteologie. Program je zveřejněn zde. Přihlášení na kurz je možné přes portál IPVZ.

Členské příspěvky za rok 2020

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz.

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz. K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s., který naleznete zde.

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.