Aktuality

Seznam a mapa DXA pracovišť

Na našich stránkách byla spuštěna mapa DXA pracovišť. Byla oslovena všechna pracoviště s DXA denzitometrem, o kterých má výbor SMOS povědomí. Pracoviště, která vyplnila dotazník s příslušnými údaji, byla zařazena do mapy. V mapě lze hledat pracoviště pomocí pohybu po mapě či aplikací filtrů pod mapou. Pracoviště, která v mapě nejsou a chtějí být či chtějí opravu některých údajů, mohou kontaktovat člena výboru SMOS odpovědného za tuto mapu (MUDr. Kasalického) na adrese kasalickyp@affidea-praha.cz. Mapa není podporována starším prohlížečem Internet Explorer.

20. 10. - Světový den osteoporózy

Rozhovor s prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc. ke Světovému dni osteoporózy pro ČT lze nalézt v archivu ČT . Další informace k tomuto dni lze nalézt na stránkách worldosteoporosisday.org.

FLS OSTEO - Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Veřejná soutěž na výběr osteologických center ve vybraných částech (epidemiologicky relevantních oblastech) stále probíhá a současně děkujeme všem těm, kteří se do soutěže již přihlásili a podpořili tím celý projekt.

Archiv

9 - 11. 9. 2021 - Kongres českých a slovenských osteologů

Ve dnech 9 - 11. 9. 2021 se bude v Hradci Králové konat kongres českých a slovenských osteologů. Pozvánka i více informací jsou uvedeny na webových stránkách akce.

Bone Academy 2021

Dne 21. 4. 2021 se bude konat webinář Bone Academy 2021. Na akci je potřeba se registrovat na tomto odkazu. Odborný program a pozvánka je dostupná zde

Kurz Klinická osteologie společně společně s kurzem klinické osteologie se zaměřením na dětské lékařství

Kurz je určen pro lékaře v přípravě k atestaci v nástavbovém oboru klinická osteologie a ostatní zájemce o obor klinická osteologie. Program je zveřejněn zde. Přihlášení na kurz je možné přes portál IPVZ.

Členské příspěvky za rok 2020

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz.

Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz. K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s., který naleznete zde.

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.