Aktuální akce

19. Kongres českých a slovenských osteologů

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SPOLOČNOSŤ PRE OSTEOPORÓZU A METABOLICKÉ OCHORENIA KOSTÍ (SOMOK)
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ SPOLEČNOST PRO METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ SKELETU (SMOS)
INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS FOUNDATION
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Vás srdečně zvou
na 19. KONGRES SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH OSTEOLÓGOV

8. – 10. září 2016
Hotel Holiday Inn, Športová 2, 010 01 Žilina

Podrobnější informace a program najdete zde

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně