Členové výboru

Složení výboru SMOS ČLS JEP

 • PŘEDSEDA
  • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
   Osteocentrum FN
   Sokolská 581
   500 05, Hradec Králové
   tel.: +420 495 832 129, fax: +420 495 832 003
   e-mail: palicka@lfhk.cuni.cz
 • ČESTNÝ PŘEDSEDA
  • prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
   vedoucí klin. endokrinologie a Osteocentra UVN Praha
   U Nemocnice 1200
   162 00, Praha 6
   tel.: +420 973 202 878
   e-mail: czma@cls.cz
 • MÍSTOPŘEDSEDA
  • prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
   Klinika dětí a dorostu 3.LF a FN
   Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
   Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
   tel. 267 163 726
   mail milan.bayer@fnkv.cz
 • VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
  • MUDR. Jan Rosa
   Affidea Praha s.r.o.
   Šustova 1930148 00 Praha 11
   tel.:+420 267 090 862
   email: rosaj@affidea-praha.cz
 • POKLADNÍK
  • MUDr. Petr Kasalický, CSc.
   Affidea Praha s.r.o.
   Šustova 1930
   148 00, Praha 11
   tel.: +420 267 090 828, fax: +420 267 090 886
   e-mail: kasalickyp@affidea-praha.cz
 • ČLENOVÉ VÝBORU
  • prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
   III. interní klinika VFN
   U nemocnice 1
   128 00, Praha 2
   tel.: +420 224 962 954
   e-mail: pbroul@lf1.cuni.cz
  • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
   3. Interní klinika LF PU
   Pavlova 6
   772 00 Olomouc
   tel.: +420 585 853 374
   email: pavel.horak@vfnol.cz
  • prim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
   přednosta odb. klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s.
   Plzeňská 569
   339 38 Klatovy
   tel.: +420 376 335 875
   email: pikner@nemkt.cz
  • prim. MUDr. František Šenk
   Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
   Husova 2624
   580 01 Havlíčkův Brod
   Osteocentrum Kraje Vysočina
   tel.: +420 569 472 551
   email: fsenk@seznam.cz
  • Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
   Osteocentrum Oddělení Klinická osteologie II. interní klinika
   E. Beneše 13 1
   305 99, Plzeň
   tel.: +420 377 402 912, +420 377 402 540
   e-mail: vyskocil@fnplzen.cz
 • PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE
  • Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
   Nemocnice Klatovy, dětské odděleníPlzeňská 569
   339 38 Klatovy
   tel: +420 376 335 419
   e-mail: kutilek@nemkt.cz
 • ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE
  • prim. MUDr. Irena Kučerová
   Nemocnice – OsteocentrumB. Němcové 52
   370 87 České Budějovice
   tel.: +420 387 875 481
   email: kucerova2002@centrum.cz
  • MUDr. Vít Kuba
   Poliklinika Edisonova 1185
   430 01 Chomutov
   tel.: +420 474 447 819
   email: vit.kuba@volny.cz

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně