Členové výboru

Složení výboru SMOS ČLS JEP

 • PŘEDSEDA
  prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.
  Osteocentrum FN
  Sokolská 581
  500 05, Hradec Králové
  tel.: +420 495 832 129, fax: +420 495 832 003
  e-mail: palicka@lfhk.cuni.cz
 • ČESTNÝ PŘEDSEDA
  prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.vedoucí klin. endokrinologie a Osteocentra UVN Praha
  U Nemocnice 1200
  162 00, Praha 6
  tel.: +420 973 202 878
  e-mail: czma@cls.cz
 • MÍSTOPŘEDSEDA
  prof. MUDr. Milan Bayer, CSc
  Klinika dětí a dorostu 3.LF a FN
  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
  tel. 267 163 726
  mail milan.bayer@fnkv.cz
 • VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
  MUDr. Jan Rosa
  Affidea Praha s.r.o.
  Šustova 1930148 00 Praha 11
  tel.:+420 267 090 862
  email: rosaj@affidea-praha.cz
 • POKLADNÍK
  MUDr. Petr Kasalický, CSc.
  Affidea Praha s.r.o.
  Šustova 1930
  148 00, Praha 11
  tel.: +420 267 090 828, fax: +420 267 090 886
  e-mail: kasalickyp@affidea-praha.cz
 • ČLENOVÉ VÝBORU
  prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.III. interní klinika VFN
  U nemocnice 1
  128 00, Praha 2
  tel.: +420 224 962 954
  e-mail: pbroul@lf1.cuni.czprof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  3. Interní klinika LF PU
  Pavlova 6
  772 00 Olomouc
  tel.: +420 585 853 374
  email: pavel.horak@vfnol.czprim. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
  přednosta odb. klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s.
  Plzeňská 569
  339 38 Klatovy
  tel.: +420 376 335 875
  email: pikner@nemkt.czprim. MUDr. František Šenk
  Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
  Husova 2624
  580 01 Havlíčkův Brod
  Osteocentrum Kraje Vysočina
  tel.: +420 569 472 551
  email: fsenk@seznam.cz

  Doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
  Osteocentrum Oddělení Klinická osteologie II. interní klinika
  E. Beneše 13 1
  305 99, Plzeň
  tel.: +420 377 402 912, +420 377 402 540
  e-mail: vyskocil@fnplzen.cz

 • PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE
  Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
  Nemocnice Klatovy, dětské odděleníPlzeňská 569
  339 38 Klatovy
  tel: +420 376 335 419
  e-mail: kutilek@nemkt.cz
 • ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE

  Prim. MUDr. Irena Kučerová
  Nemocnice – OsteocentrumB. Němcové 52
  370 87 České Budějovice
  tel.: +420 387 875 481
  email: kucerova2002@centrum.czMUDr. Vít Kuba
  Poliklinika Edisonova 1185
  430 01 Chomutov
  tel.: +420 474 447 819
  email: vit.kuba@volny.cz

 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně